top of page

JENSEN's bundglaslister

Du skal tage det alvorligt, hvis bundglaslisten af træ er udtørret eller rådden, da vinduet ellers kan tage skade!

    bottom of page